Chia tay có phải là hết tình cảm?

/
Tôi từng thấy một người, sau khi họ chia tay mối…